APPETITT

Appetitt – Norwegian super premium food

Appetitt wants all dogs to make the most out of every moment, every day, all their lives. Healthy nutrition provides long-term health benefits, and diet is essential for a long and healthy dog life.
Our great love and passion for dogs is the main driver of dog food development. Our goal is to help enrich and extend the special relationship between human and their best friend – the dog. Appetitt offers a wide selection of super premium dog food, made with high quality Norwegian ingredients, with optimal nutrient content your dog needs. Appetitt can make a difference in your dog’s life. That makes us proud.

Developed and produced in Norway
No one knows Norwegian dogs better than Appetitt. This gives us the best conditions for developing feed adapted for Norwegian and Nordic dogs. The result is dog food that is guaranteed to meet the nutritional needs of all dogs. Everything from small company dogs and family dogs to utility, hunting and sledge dogs with a high level of activity.

Appetite dog food is the result of long experience, extensive research, and product development based on international norms and recommendations. We have a large network of veterinarians, breeders, and research institutions that provide us with increased expertise and insight to develop and produce the best feed a dog owner can provide to their dog.

Appetitt is produced in Norway, in a factory by the fjord surrounded by the west mountains, in Vaksdal, close to Bergen. The short way from production to the store gives you, as a customer, fresh food every time you shop. Locally feed means that the nutritional value is top-notch and provides the dog with feed with high palatability. Appetitt is based on Norwegian raw materials and production puts a lot of work into having as much Norwegian raw material as possible in the recipes. The use of Norwegian raw materials, local production and a short way to the consumer also means less impact on the environment and climate, in the form of, among other things, less need for transport over long distances that save CO2 emissions.

Norway is a world leader in public quality requirements of raw materials for animal feed. Among other things, we have zero tolerance for salmonella and genetically modified raw materials. Very good health status and restrictive use of antibiotics in the livestock sector mean that the presence of antibiotic-resistant bacteria in feed is virtually absent.

What makes Appetitt unique?
• Contains hydrolysed protein from chicken and salmon, to avoid allergies
• Our source of Omega-3 is from Antarctic krill og Norwegian fish oil
• Contains beta-glucan, which promote the immune system and reduce the risk of disease
• Contains FOS (Fructo-oligosaccharides) to promote gastrointestinal health
• Contains MOS (Mannan-oligosaccharides) that can prevent the establishment of intestinal bacteria in the gut
• The source of Glucosamine and Chondroitin in natural in the ingredients
• Antioxidants are all natural
• High level of collagen which provides healthy development of articular cartilage, tendons, blood vessels, skin, muscles and many other connective tissue structures in the body


Appetitt – Norsk super premium fôr

Appetitt ønsker at alle hunder skal få mest ut av hvert øyeblikk, hver dag, hele livet. Sunn ernæring gir langvarige helse- fordeler, og kosthold er avgjørende for et langt og friskt hundeliv.
Vår store kjærlighet og lidenskap til hunder er den største drivkraften når vi utvikler hundefôr. Målet vårt er å bidra til å berike og forlenge det spesielle forholdet mellom mennesker og deres beste venn – hunden.
Appetitt tilbyr et bredt utvalg super premium hundefôr, laget med norske råvarer av høy kvalitet, med optimalt innhold av næringsstoffer hunden din trenger. Appetitt hundefôr kan gjøre en forskjell i din hunds liv. Det er vi stolte av.

Utviklet og produsert i Norge
Ingen kjenner norske hunder bedre enn Appetitt. Det gir oss de beste forutsetninger for å utvikle fôr tilpasset norske hunder. Resultatet er hundefôr som garantert tilfredsstiller det ernæringsmessige behovet til alle hunder. Alt fra små selskapshunder, til bruks- og jakt- og trekkhunder med høyt aktivitetsnivå.

Appetitt hundefôr er et resultat av lang erfaring, omfattende forskning, og produktutvikling med basis i internasjonale normer og anbefalinger. Vi har et stort nettverk av veterinærer, oppdrettere, og forskningsinstitusjoner som gir oss økt kompetanse og innsikt til å utvikle og produsere det beste fôret en hundeeier kan gi til sin hund.

Appetitt produseres i Norge, på en fabrikk ved fjorden omkranset av vestlandsfjell, i Vaksdal, utenfor Bergen. Den korte veien fra produksjon til butikk gir deg som kunde ferskt fôr, hver gang du handler. Kortreist fôr gjør at næringsverdien er på topp og gir hunden fôr med høy smakelighet. Appetitt er basert på norske råvarer og produksjonen legger ned mye arbeid i å ha så mye norske råvarer som mulig i blandingene. Bruken av norske råvarer, lokal produksjon og kort vei til forbruker betyr også mindre belastning på miljø og klima, i form av blant annet mindre behov for transport over lange strekninger som sparer Co2 utslipp.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder offentlige kvalitetskrav på råvarer til dyrefôr. Vi har blant annet nulltoleranse for salmonella og genmodifiserte råvarer. Svært god helsestatus og restriktiv bruk av antibiotika i husdyrholdet gjør at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i fôr- råvarer er så godt som fraværende.

Hva gjør Appetitt unikt?
• Inneholder hydrolysert kylling og laks, for å redusere risiko for allergi
• Vår kilde til Omega-3 er krill fra Antarktis og norsk fiskeolje
• Inneholder Beta-glukaner, som fremmer immunsystemet og reduserer risikoen for sykdom
• Inneholder FOS (Frukto-oligosakkarider) for å fremme mage- og tarmhelse
• Inneholder MOS (Mannan-oligosakkarider) som kan hindre etablering av uheldige bakterier i tarmen
• Kilder til glukosamin og kondroitin finnes naturlig i ingrediensene
• Alle antioksidanter er kun naturlige
• Høyt innehold av kollagen gir god og sunn utvikling av leddbrusk, sener, blodårer, hud, muskler og mange andre bindevevsstrukturer i kroppen

Website | Facebook | Instagram

Featured Brand Video